Każde zlecenie jest inne, dlatego nie ma tutaj podanych sztywnych stawek.

Cena zlecenia zależy m. in. od rodzaju tekstu i terminu realizacji.


Strona obliczeniowa tłumaczenia niepoświadczonego (tzw. zwykłego) wynosi 1800 znaków ze spacjami.

Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami.


W związku z powyższym zachęcam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.