Dariusz Fidura

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez

Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/130/13